Wyszukiwarka

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Przedszkola

mgr MARIOLA PIECHA

Kadra pedagogiczna:
Pani Agnieszka – wychowawca grupy Biedronek, logopeda
Pani Ola – nauczyciel uzupełniający grupę Biedronek
Pani Iza – wychowawca grupy Żabek
Pani Bogusia – nauczyciel uzupełniający grupę Żabek
Pani Asia – wychowawca grupy Motyli
Pani Marta – wychowawca grupy Pszczółek
Pani Ella – nauczyciel uzupełniający grupę Pszczółek, angielski
Pani Marzena – zastępca dyrektora, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Pani Ania – wychowawca grupy Misiów (oddział SP 14)
Pani Ania – nauczyciel uzupełniający grupę Misiów (oddział SP 14)
Pani Agnieszka – wychowawca grupy Sówek, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Pani Kasia – wychowawca grupy Jeżyków (oddział SP 14)
Pani Patrycja – nauczyciel uzupełniający grupę Sówek i Jeżyków, rytmika
Pani Basia – katecheza
Pani Marta – pedagog specjalny 

Pracownicy administracji i obsługi:
Pani Beata – woźna oddziałowa w grupie Biedronek
Pani Ola – woźna oddziałowa w grupie Żabek
Pani Bożena – woźna oddziałowa w grupie Motyli
Pani Iwona – woźna oddziałowa w grupie Pszczółek
Pani Ela – woźna oddziałowa w grupie Misiów
Pani Ola – woźna oddziałowa w grupie Sówek
Pani Sabina – woźna oddziałowa w grupie Jeżyków
Pani Aneta – kucharka
Pani Aneta – pomoc kuchenna
Pani Klaudia – pomoc kuchenna
Pani Beata – intendentka