Wyszukiwarka

Wizja i misja

Wizja Przedszkola – Przedszkole przyjazne dziecku

Naszym zadaniem jest wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami dziecko
dzieci na placu zabaw

Misja Przedszkola

  • Opowiadamy się za Konwencją Praw Dziecka;
  • Wychowujemy dzieci jakoświadome i aktywne podmioty działań;
  • Ukazujemy wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy;
  • Zaspokajamy potrzebę spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci w warunkach zdrowia i bezpieczeństwa;
  • Dostarczamy wiedzy o własnym organiźmie, o zagrożeniach współczesnego świata i o ważności ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego;
  • Eliminujemy agresję kształtując pozytywny obraz samego siebie poprzez akceptację;
  • Jesteśmy otwarci na potrzeby, wymagania i oczekiwania rodziców przy równoczesnej współpracy z ich strony;
  • Pomagamy w indywidualnym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze artystycznej;
  • Wspieramy dziecięcą aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów.

Dane kontaktowe

Przedszkole w Biuletynie Informacji Publicznej

przejdź na stronę BIP - otwiera się w nowym oknie

Adres

Przedszkole nr 1

Ul. Obrońców Chorzowa 14

41-506 Chorzów

Kontakt

(032) 246 24 46
przedszkole1chorzow@wp.pl