Wyszukiwarka

Opis oraz koncepcja Przedszkola

Opis Przedszkola

Nasze przedszkole powstało blisko 60 lat temu, na terenie hutniczego osiedla. Mieści się przy ulicy Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie Batorym.

budynek przedszkola
Położone jest w środku osiedla, z dala od wzmożonego ruchu ulicznego i miejskiego hałasu. Jest to budynek wolnostojący, jednopiętrowy, otoczony dużym ogrodem, na terenie którego znajduje się sprzęt do zabaw i dużo zieleni.
W budynku znajdują się 4 duże sale dydaktyczne – wyposażone w zabawki oraz pomoce dydaktyczne, dostosowane do wieku psychorozwojowego dziecka. Jest przestronna sala gimnastyczno-rytmiczna, nowa szatnia, a także gabinet logopedyczny i sala informatyczna.
hol główny

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do 17:00. Czas pracy poszczególnych grup wiekowych jest dostosowany do potrzeb określonych przez rodziców.

Koncepcja

W przedszkolu działania wszystkich pracowników skierowane są na wychowanie zdrowego, aktywnego, wrażliwego, odpornego psychicznie i fizycznie dziecka przy współudziale rodziców.
Dlatego kadra pedagogiczna tworzy i realizuje plany kółek zainteresowań oraz programy autorskie.

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, zwłaszcza dbałości o własne zdrowie psychiczne, fizyczne i bezpieczeństwo oraz rozwoju twórczej aktywności.

dziecko rozdaje prezenty innym dzieciom
zajęcia plastyczne

Programy wspomagające działania wychowawczo-dydaktyczne

Szczegółowe cele , zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w poniższych programach:

 1. Program Wychowawczy Przedszkola nr 1 – autorstwa mgr Bogusławy Garwol i mgr Marzeny Hajduk;
 2. Program profilaktyczny przeciwdziałąjący agresji dziecięcej „SuperKtoś” – autorstwa mgr Hanny Dąbrowskiej i mgr Marty Szwierczyńskiej
 3. Program profilaktyczny gimnastyki korekcyjnej opracowany przez mgr Mariolę Piecha
 4. Program profilaktyczny z logopedii – autorstwa mgr Agnieszki Blachnik
 5. Program adaptacyjny „Idę do przedszkola” – autorstwa mgr Agnieszki Blachnik
 6. Program autorski opracowany przez mgr Martę Szwierczyńską – pilotaż programu kółka plastycznego : „Barwne dzieci”

A także:
– opracowane przez każdego wychowawcę plany współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci

Innowacja pedagogiczna:

„Kosmiczna podróż” – rozwijanie aktywności poznawczo–badawczej oraz inwencji twórczej u dzieci w wieku przedszkolnym.
Opracowany przez mgr Bogusławę Garwol i mgr Marzenę Hajduk

Oraz programy opracowane przez innych pedagogów edukacji przedszkolnej, m.in.;

 1. „Klucz do uczenia się” – Galina Dolya i Nikołaj Veraksa WOM
 2. „Pewniak” – organizator Metis Katowice
 3. „Bezpieczne Przedszkole”
 4. „Dinuś” – program profilaktyczny
 5. „Przyjaciele Natury”
 6. „Akademia zdrowego przedszkolaka” – program profilaktyczny
 7. Mat projekt
 8. Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
 9. Techniki twórczego myślenia
 10. Metody twórczej ekspresji
chłopczyk kroi banana
Wszystkie te programy wraz z trzyletnim Programem Rozwoju, stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

Sylwetka absolwenta

Nasze przedszkole współpracuje z rodziną w procesie wychowania każdego dziecka, dlatego:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka;
 • Organizujemy jego aktywność;
 • Dbamy o jego rozwój fizyczny i psychiczny;
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji;
 • Monitorujemy indywidualny rozwój każdego wychowanka.
Poprzez w/w działania nasz przedszkolak opuszczając progi przedszkola jako absolwent:

 • Jest koleżeński
 • Jest kulturalny
 • Dba o bezpieczeństwo
 • Kontroluje swoje zachowanie
 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego
 • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
 • Akceptuje zdrowy styl życia
 • Jest wrażliwy estetycznie
 • Lubi działania twórcze
 • Jest aktywny w podejmowaniu działań
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem

Imprezy i wydarzenia

Aby osiągnąć taką sylwetkę , każdy przedszkolak poznaje swoje prawa i obowiązki , które zawarte są w Programie Wychowawczym. Przedszkole ma swój kalendarz imprez i wydarzeń, stanowiących własne tradycje – co podkreśla jego odrębność i specyfikę, a są to:
 • Pasowanie na przedszkolaka;
 • Dzień duchów
 • Andrzejki;
 • Ogólnopolski konkurs „Ozdoby Bożonarodzeniowe”;
 • Mikołajki;
 • Jasełka z wyjściem do Domu Seniora;
 • Spotkanie przy choince w połączeniu z wigilią;
 • Bal Karnawałowy;
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem;
 • Zajączek;
 • Dzień Ziemi;
 • Miejski konkurs „Witaminki – rosnę zdrowo”;
 • Dzień Rodziny;
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu;
 • Zielone Przedszkole;
 • Zielona Noc dla 6- latków;
 • Kolorowy dzień;
 • Warsztaty plastyczne dla rodziców;
 • wyjścia do Ateneum;
 • wycieczki edukacyjne;
 • wernisaże;
 • wolontariat – kółko plastyczne;
wróżby andrzejkowe

Promocja i współpraca

Przedszkole podkreśla swoją odrębność oraz specyfikę przez comiesięczną gazetkę „Przedszkolak” i stronę internetową.

Aby osiągnąć zamierzone sukcesy – przedszkole doskonali swoją współpracę ze środowiskiem i promuje placówkę:

 • Rozszerzenie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem;
 • Współpraca z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy;
 • Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych;
 • Podjęcie oraz kontynuowanie współpracy z organizacjami i placówkami społecznymi ( Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Straż Miejska, Sanepid, Policja, Straż Pożarna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, okoliczne Szkoły Podstawowe, Pediatra, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Instytucja na Rzecz Wsparcia Rodziny, Ośrodek Kryzysowy dla maltretowanych matek i dzieci);
 • zbiórka odzieży, Dziecko Dziecku.