Wyszukiwarka

Ramowy rozkład dnia

 • 6:00-8:45 Indywidualne kontakty z rodzicami i dziećmi, nawiązanie emocjonalnego kontaktu z dziećmi, praca stymulacyjna, ćwiczenia poranne, zabawy ogólnorozwojowe
 • 8:45-9:00 Porządkowanie sali zajęć. Zabiegi higieniczne.
 • 9:00-9:30 ŚNIADANIE
 • 9:30-9:45 Czynności porządkowe
 • 9:45-11:30 DZIAŁANIA NAUCZYCIELA W KIERUNKU REALIZACJI OCZEKIWAŃ ROZWOJOWYCH DZIECKA:
  • wspomaganie rozwoju edukacji dzieci
  • wspieranie działań twórczych w różnych formach aktywności dzieci
  • zintegrowane działania wychowawcze wspomagające realizację indywidualnej drogi rozwojowej dziecka w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi
 • 11:30-12:00 Przygotowania do obiadu. Porządkowanie sali zajęć. Czynności higieniczne.
 • 12:00-12:30 OBIAD
 • 12:30-12:45 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.
 • 12:45-13:20 Relaksacja. Odpoczynek. Gry i zabawy dydaktyczne. Realizacja własnych zainteresowań dzieci.
 • 13:20-13:30 Czynności porządkowe.
 • 13:30-13:45 PODWIECZOREK
 • 13:45-17:00 Zabawy i gry w małych grupach