Wyszukiwarka

Wykaz przedsięwzięć

Zbiórka nakrętek, baterii

Instytucja współpracująca: Fundacja „Podaruj Nadzieję”

Zbiórka odzieży

Instytucja współpracująca: OPS

Zbiórka przedmiotów potrzebnych

Instytucja współpracująca: Ośrodek Wsparcia Rodzinie

Zbiórka zabawek

Instytucja współpracująca: Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dziecko-Dziecku

Zbiórka książek dla osób starszych

Instytucja współpracująca: Dom Pomocy

Zbiórka zabawek, puzzli

Instytucja współpracująca: Stowarzyszenie „Wyspa”