Wyszukiwarka

Zajęcia dodatkowe

Język angielski

angielski dla wszystkich grup wiekowych jest w podstawie programowej

Kółka zainteresowań

zgodnie z ustalonym harmonogramem:

  • ruchowe
  • taneczne 
  • szachowe (jeżeli utworzy się grupa)
  • warsztaty plastyczne dla rodziców
  • warsztaty plastyczne
  • rytmika