Wyszukiwarka

Regulamin Przedszkola

  1.  Czas pracy przedszkola od 6.00 do 17.00.
  2. Przedszkole obejmuje nauczaniem i wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat z uwzględnieniem zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami w umowach.
  4. Odpłatność za Przedszkole regulowana jest w nieprzekraczalnym terminie do 15-go bieżącego miesiąca.
  5. Rodzice zasięgają informacji na temat osiągnięć bądź niepowodzeń swojego dziecka tylko i wyłącznie u wychowawców prowadzących grupę.
  6. Ze względów higieniczno-zdrowotnych i sanitarnych prosi się rodziców o ubieranie obuwia ochronnego bądź zdejmowanie własnego przy wejściu do sal.

Dane kontaktowe

Przedszkole w Biuletynie Informacji Publicznej

przejdź na stronę BIP - otwiera się w nowym oknie

Adres

Przedszkole nr 1

Ul. Obrońców Chorzowa 14

41-506 Chorzów

Kontakt

(032) 246 24 46
przedszkole1chorzow@wp.pl