Wyszukiwarka

Regulamin Przedszkola

  1.  Czas pracy przedszkola przy ul. Obrońców Chorzowa 14, od 6.00 do 17.00.
  2. Godziny funkcjonowania grup przedszkolnych w Szkole nr 14 przy ul. Podmiejskiej 62, od 6:30 do 16:30. 
  3. Przedszkole obejmuje nauczaniem i wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat z uwzględnieniem zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami w umowach.
  5. Odpłatność za Przedszkole regulowana jest w nieprzekraczalnym terminie do 15-go bieżącego miesiąca.
  6. Rodzice zasięgają informacji na temat osiągnięć bądź niepowodzeń swojego dziecka tylko i wyłącznie u wychowawców prowadzących grupę.
  7. Ze względów higieniczno-zdrowotnych i sanitarnych prosi się rodziców o ubieranie obuwia ochronnego bądź zdejmowanie własnego przy wejściu do sal.